Estoy Jubilado. Puedo Trabajar?

Sí, podemos compatibilizar el cobro de la prestación de jubilación con el trabajo a tiempo parcial en varios supuestos. La Jubilación flexible Con la jubilación flexible se puede compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con la jubilación, minorándose la pensión en proporción a la jornada que se trabaja. Desde el 17 de marzo de 2013 … [Leer más…]

Vol estalviar- se diners en la contractació?

Existeixen varies bonificacions que poden ajustar-se al que vostè necessita. Hi ha un gran ventall de bonificacions si contracta a joves menors de 30 anys Opció 1 : Contractació a temps parcial amb vinculació formativa, ja sigui amb un contracte indefinit o de duració determinada:  Amb aquest contracte tindrà una reducció del 100% de la … [Leer más…]

Seguretat Alimentària. Nou Reglament al•lergògens

A partir del 13 de desembre de 2015 entrarà en vigor el Reglament 1169/2011, aprovat el 25 d’octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Per tant, tot establiment que sigui un punt de venta de menjar (restaurants, càterings, rostisseries, botigues de queviures que venguin producte a tall, etc…, ) hauran de complir … [Leer más…]

Terminis màxims de pagament en ajornaments de deutes sense garantia amb Hisenda

L’AEAT ha ampliat el límit màxim d’aplaçaments de deute sense garantia dels 18000€ als 30000€de deute acumulat. Per poder fer aplaçaments de deute tenim una nova escala de terminis depenent de l’import a aplaçar: Fins a 1000€ – 3 terminis Entre 1000€ i 5000€ – 9 terminis Entre 5000€ i 10000€ – 12 terminis Entre … [Leer más…]

Novedades en la Ley General Tributaria: nuevo plazo de 10 años de prescripción para comprobaciones e investigaciones.

El pasado 22 de septiembre se publicó la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Una de las novedades es la distinción entre la prescripción del derecho a liquidar y la del derecho a comprobar e investigar. El nuevo artículo 66.bis precisa que la prescripción de derechos regulada … [Leer más…]

Festes locals 2016 – Catalunya

Avui dilluns dia 07/12/2015 s’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2016. festesloc2016