Nova gestió dels processos d’incapacitat temporal

El passat ú de desembre, entra en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, en què es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal en els seus primers 365 dies de durada.
L’Ordre de desenvolupament estableix els nous models de comunicats mèdics de baixa, alta i confirmació dels processos d’Incapacitat temporal segons la durada estimada, així com la seva tramitació.

Tipus de processos, comunicats mèdics de baixa i de confirmació

Els comunicats els expedeix el metge del Servei Públic de Salut o de la mútua, depenent de si la contingència és comuna o professional. Per ajudar a la fixació de durades estimades dels processos s’utilitzen taules de durada estàndard, les quals tenen en compte el diagnòstic, l’edat i el tipus de feina del pacient.

a) Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals

En el mateix acte i en un únic document s’estén la baixa i l’alta, que pot coincidir amb el mateix dia de la baixa o quedar compresa dins dels tres dies següents. En aquest cas no s’emet cap comunicat de confirmació.

El treballador pot sol·licitar que se’l visiti el dia de l’alta, i si el metge considera que continua estant incapacitat per treballar, modificarà la data de durada inicialment establerta i estendrà el primer comunicat de confirmació deixant sense efecte l’alta prevista.

b) Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals

El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 7 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 14 dies naturals.

c) Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals

El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 7 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 28 dies naturals.

d) Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals

El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 14 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 35 dies naturals.

També us recordem els terminis per comunicar els partes:

  1. Treballador a l’empresa
  • Partes de baixa – 3 dies
  • Partes de confirmació – 3 dies
  • Partes d’alta – 24 hores
  1. Empresa a l’INSS
  • Partes de baixa – 3 dies
  • Partes de confirmació – 3 dies
  • Partes d’alta – 3 dies

La comunicació dels partes fora d’aquests terminis pot ser motiu de sanció (60,00 a 625,00 euros)

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *