Calendari Contribuent Hisenda 2017

TERMINIS DECLARACIONS 4T/2016 Models 110 i 115 – 20 de gener Models 130, 303, 390 i 349 – 30 de gener   TERMINIS RESUMS ANUALS 2016 Model 390 – 30 de gener Models 180 i 190 – 31 de gener Models 184 i 347 – 28 de febrer

Reial Decret-llei 3/2016 – mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques

El Reial Decret-llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques, de les quals destaquem les següents: Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, suprimeix la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament de les retencions e ingressos a compte, i introdueix nos supòsits de deutes tributaris … [Leer más…]