¿Cómo afecta haber estado en ERTE en mi declaración de la renta?

El SEPE ha tramitado durante el ejercicio 2020 una cantidad ingente de expedientes de regulación de empleo por la situación extraordinaria derivada del COVID, lo que ha provocado numerosos errores en las prestaciones percibidas por los trabajadores afectados por los ERTE. Nuestro despacho ha detectado diferentes situaciones en ese sentido, trabajadores que no han percibido … [Leer más…]

Carnets d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris

El carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris és necessari per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d’ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Solament es podrà vendre productes fitosanitaris d’ús professional a les persones que tinguin un carnet d’aplicador i manipulador d’aquest tipus de productes, persones que han d’acreditar un nivell de capacitació … [Leer más…]

Seguretat Alimentària. Nou Reglament al•lergògens

A partir del 13 de desembre de 2015 entrarà en vigor el Reglament 1169/2011, aprovat el 25 d’octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Per tant, tot establiment que sigui un punt de venta de menjar (restaurants, càterings, rostisseries, botigues de queviures que venguin producte a tall, etc…, ) hauran de complir … [Leer más…]