Carnets d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris

El carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris és necessari per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d’ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Solament es podrà vendre productes fitosanitaris d’ús professional a les persones que tinguin un carnet d’aplicador i manipulador d’aquest tipus de productes, persones que han d’acreditar un nivell de capacitació … [Leer más…]

Seguretat Alimentària. Nou Reglament al•lergògens

A partir del 13 de desembre de 2015 entrarà en vigor el Reglament 1169/2011, aprovat el 25 d’octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Per tant, tot establiment que sigui un punt de venta de menjar (restaurants, càterings, rostisseries, botigues de queviures que venguin producte a tall, etc…, ) hauran de complir … [Leer más…]