Disolución y liquidación de una Sociedad Limitada

¿Cómo se disuelve una Sociedad Limitada? Detallamos las tres fases que componen la disolución de una sociedad: disolución, liquidación y extinción. 1. Disolución de la Sociedad Limitada La primera fase es la disolución, la sociedad mantiene su personalidad jurídica, deja de facturar y su objetivo principal es liquidar activos y pasivos. Las causas principales de la disolución de una sociedad son la disolución de pleno derecho … [Leer más…]

Inconstitucionalitat plusvàlues municipals II

El BOE d’avui, publica el Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual que modifica la manera de calcular l’impost de plusvàlua municipal per adaptar-lo a la sentència del Tribunal Constitucional de declarar il·legal aquest tribut el 26 d’octubre passat. Entrada en vigor:  Dia 10 de novembre de 2021. Naturalesa de l’impost: No la va discutir el … [Leer más…]

Inconstitucionalitat de les plusvàlues municipals

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONALS I NULS ALGUNS ARTICLES RELACIONATS AMB LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL Han quedat sense efecte els articles de la Llei d’hisendes locals, necessaris per calcular l’anomenat impost de plusvàlua. A partir d’ara els ajuntaments no poden liquidar l’impost.   El Tribunal Constitucional ha publicat avui una nota informativa avançant el contingut d’una sentència del Ple … [Leer más…]