Vol estalviar- se diners en la contractació?

Existeixen varies bonificacions que poden ajustar-se al que vostè necessita.

Hi ha un gran ventall de bonificacions si contracta a joves menors de 30 anys

Opció 1 : Contractació a temps parcial amb vinculació formativa, ja sigui amb un contracte indefinit o de duració determinada: 

Amb aquest contracte tindrà una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns i tindrà una duració màxima de 12 mesos prorrogable 12 mesos més.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15% . Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

Opció 2: contractació indefinida de un jove per microempreses i empresaris autònoms:

Amb aquest contracte tindrà una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15%  . Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

 

Opció 3: Contractes en pràctiques:

Aquest contracte s’ha de celebrar amb menors de 30 anys o amb menors de 35 anys si el nou treballador es discapacitat.

No es té en compte el període que ha transcorregut des de que el nou treballador ha finalitzat els estudis.

Es té una reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comuns i una bonificació addicional de un 50% de la quota empresarial per contingències  comuns per les persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Importat à Aquesta bonificació serà aplicable durant TOTA la vigència del contracte.

Un cop finalitza aquest contracte, si el transformen en indefinit poden beneficiar-se d’unes altres bonificacions.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15%  o fins al 30 de juny en cas de persones beneficiaries del Sistema Espanyol de Garantia Juvenil. Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

Opció 4: Contractes en pràctiques, quan el jove contractat realitzat pràctiques no laborals regulades pel RD 1543/2012

 Aquest contracte s’ha de celebrar amb menors de 30 anys o amb menors de 35 anys si el nou treballador es discapacitat.

Es té una reducció del 75% de la quota empresarial per contingències comuns i una bonificació addicional de un 25% de la quota empresarial per contingències  comuns per les persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Importat  Aquesta bonificació serà aplicable durant TOTA la vigència del contracte.

 Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15%  o fins al 30 de juny en cas de persones beneficiaries del Sistema Espanyol de Garantia Juvenil. Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

Opció 5: Contractes indefinits per empreses menors de 50 treballadors

Aquest contracte s’ha de celebrar amb joves de 16 a 30 anys.

Es té una bonificació de :

1r any 1.000 euros

2n any 1.100 euros

3r any 1.200 euros

Aquesta bonificació s’aplicarà quan el nou treballador sigui un aturat.

Es té una bonificació de :

1r any 1.100 euros

2n any 1.200 euros

3r any 1.300 euros

Aquesta bonificació s’aplicarà quan el nou treballador sigui una dona en un col·lectiu on estiguin menys representades.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15%  o fins al 30 de juny en cas de persones beneficiaries del Sistema Espanyol de Garantia Juvenil. Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

 

No ens podem oblidar d’aquells treballadors que son majors de 45 anys, que poden aportar a la seva empresa una gran experiència professional.

Per contractar-los hi ha diverses opcions:

Per celebrar qualsevol d’aquest contractes l’empresa haurà incrementar amb aquesta nova contractació el numero de persones contractades en la seva empresa respecte a la mitja dels últims 12 mesos.

Opció 1: Contractació temporal:

Aquest contracte s’ha de fer amb persones majors de 45 anys que portin 6 mesos o més continuats al atur, la jornada d’aquest contracte pot ser entre un 50% i una 100%.  La duració del contracte haurà de ser entre 6 a 12 mesos.

Importat la quantia de la subvenció vindrà determinat pel salari brut que rebi el treballador.

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la subvenció tindrà una durada de 6 o 12 mesos. Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

Opció 2: Contractes indefinits per empreses menors de 50 treballadors :

Aquest contracte tindrà una bonificació de 1.300 euros anuals en cas de contractar aturats o un 1.500 euros si contractes a dones en sectors on estiguin menys representades.

La duració d’aquesta bonificació serà de 3 anys.

Atenció!! Per poder fer aquest contracte el futur treballador ha d’estar inscrit al atur. També informar-los que la mesura tindrà una durada fins que la taxa d’atur estigui per sota del 15%  o fins al 30 de juny en cas de persones beneficiaries del Sistema Espanyol de Garantia Juvenil. Finalment per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa no ha de tenir cap tipus de deute amb la seguretat social.

 

En el cas de que l’empresa no compleixi amb els requisits exigits o amb la duració establerta per cada tipus de contracte estarà obligada a retornar la bonificacions rebudes!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *