Seguretat Alimentària. Nou Reglament al•lergògens

A partir del 13 de desembre de 2015 entrarà en vigor el Reglament 1169/2011, aprovat el 25 d’octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Per tant, tot establiment que sigui un punt de venta de menjar (restaurants, càterings, rostisseries, botigues de queviures que venguin producte a tall, etc…, ) hauran de complir amb aquesta normativa europea.

La normativa, que és de caire sancionadora, obliga a aquests establiments a informar als seus clients sobre la presència d’ingredients al·lergògens en els plats de consum final.

Aquesta normativa afecta  a tots aquells aliments que estiguin en qualsevol dels següents grups:

– Aliments elaborats i venuts al consumidor final o col·lectivitats
– Aliments elaborats, envasats i venuts en el mateix establiment
– Aliments envasats per la seva venta immediata
– Tots els anteriors que es puguin vendre a distància

Haurem de tenir un Pla d’Al·lèrgens ben desenvolupat i un personal format en  el tema.

– Pla d’Al·lèrgens. En aquest Pla es contemplarà tot el referent a les bones pràctiques d’elaboració, el control del producte a la recepció, el tipus d’emmagatzematge, la preparació dels menjars i, com a aspecte més nou, la traçabilitat des de la comanda al servei. Caldrà, en aquest últim cas, establir un sistema que garanteixi que tots els aliments que surten de la cuina destinats a persones al·lèrgiques arriben als destinataris sense error.

– Formació del personal. Aquest Pla d’Al·lèrgens ha d’estar recolzat per la formació de tot el personal de l’empresa que en algun moment donat entri en contacte amb l’aliment, des de els cuiners, personal de menjador (cambrers, monitors…), personal de planta (en cas d’hospitals, residències…), persones que només es dediquin a emplatar, tallar, porcionar… (càterings, botigues de queviures), etc.

Consulti al nostre despatx els cursos a realitzar, molts gratuïts a través de la Fundació Tripartita.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *