NOUS AJUTS PER A LES PIMES I AUTÒNOMS A CATALUNYA

Juny 2022

Objecte de la subvenció:

Despeses e inversions, segons el programa, dintre del període 01-01-2022 al 31-12-2022, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds:

Segons el programa (fins a 10 en total) i fins l’esgotament del pressupost públic.
L’inici de presentació de les sol·licituds amb data del 15-06-2022.

Tipologia d’ajuts segons els principals programes:

Programa 4: PIMES (Inclòs Autònoms), del sector Comerç.

•Tallers mecànics.
•Serveis fotogràfics.
•Copisteries i arts gràfiques.
•Serveis de reparacions.
•Tintoreria i bugaderies.
•Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
•Bars, cafeteries i restaurants.
•Serveis de menjar preparat i càtering.
•Agències de viatges detallistes.
•Parades de mercat municipal.

Despeses subvencionables:

Obres i millora en el local.
Obertura d’un nou local.
La despesa mínima per poder demanar l’ajuda és de 2.000€.
Màxim de pagament de subvenció 5.000€ (percentatge pagament d’ajut 50%).
Assignació per concurrència competitiva (valoració dels serveis tècnics, sense afectació de l’ordre d’entrada de la sol·licitud).

Programa 3 Kit Tecnològic: PIMES (Inclòs Autònoms), per la millora i accés a les noves TIC.
Despeses objecte de la subvenció:

• Creació de web empresa.
• Serveis de gestió d’assessors externs (Comunity Manager i similars).
• Catàlegs serveis/productes digitals.

• Quotes anuals:
• E-comerce (portals de compres site en Catalunya i en idioma català).
• Serveis d’auditories, assessorament i millora tecnològica de l’empresa.
• Altres.

Inversió mínima 1.000€.
Màxim de pagament de subvenció 5.000€ (percentatge pagament ajut 50%).

Com sempre, des de SABATER ASSESSORS, els nostres tècnics especialistes l’ajudaran ha assolir l’accés i gestió d’aquestes noves ajudes i subvencions per a vostè i pel seu negoci, millorant la seva competitivitat, rendiment i plusvàlua al mercat.

Si desitja que el nostre despatx gestioni el seu ajut, ens ho ha de notificar abans del dia 10.06.2022.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *