Impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol

L’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol.

La carta tipus serà tramesa a persones jurídiques susceptibles de ser propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, les quals estarien obligades a pagar i presentar l’autoliquidació corresponent, optant o no per la tributació consolidada, en el termini comprès entre el dia 1 i el dia 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica, d’acord amb l’art. 5 del Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost.

Carta informativa Agència Tributària

Relació de municipis

2016-03-15-Nou impost sobre Habitatges buits.doc-adj

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *