CCAA CATALUNYA – VAGA GENERAL 21.02.2019

ORDRE TSF/31/2019 de 18 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 21 de febrer de 2019. (DOGC 7814, de 20/02/2019)

Serveis-Mínims-Vaga-21022019

Us recordem que no es pot sol·licitar als treballadors la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el treballador que secundi la vaga no pot ser substituït.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.

Per qualsevol dubte contacti amb el nostre departament laboral – laboral@sareus.com

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *